اروپا

اقامت و تحصیل www.aryanaco.com

ویزای خوداشتغالی

هنرمندان، ورزشکاران و کشاورزانBusiness Top international agencies

Business Top international agencies

کاریابی بین المللی

www.aryanaco.com

مقام سوم در ایران

کسب کاریابی بین المللی برتر و مقام سوم در ایران در سال 1394Business Top international agencies

Image result for ‫ویزای فرزند‬‎

افرادی‭ ‬که‭ ‬حداقل‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬والدین‌شان‭ ‬شهروند‭ ‬استرالیا‭ ‬یا‭ ‬مقیم‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند،‭ ‬تحت‭ ‬روش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬زیر‭ ‬می‌توانند‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭.‬

ویزای‭ ‬فرزند،‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۱۰۱

 • این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬فرزندی‭ ‬که‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬است،‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬والدین‭ ‬خود‭ ‬زندگی‭ ‬کنند‭. ‬
 • این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬والدین‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬اسپانسر‭ ‬فرزند‭ ‬یا‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬شوند‭. ‬
 • والدین‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نمایندگی‭ ‬از‭ ‬فرزندان‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬جهت‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭.‬

معمولا‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬سن‭ ‬دارند،‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭ ‬ولی‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬سنی‭ ‬بالاتر‭ ‬هم‭ ‬تحت‭ ‬شرایط‭ ‬خاصی‭ ‬می‌توانند‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬را‭ ‬دریافت‭ ‬کنند‭.‬

‭‬فرزند‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬درخواست‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬اخذ‭ ‬ویزا‭ ‬بایستی‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬خاک‭ ‬استرالیا‭ ‬باشد‭.‬

برای‭ ‬اخذ‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬بایستی‭ ‬حد‌اقل‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬والدین‭ ‬فرد‭:‬

شهروند‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند،‭ ‬یا ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬یا شهروند‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬نیوزیلند‭ ‬باشند

این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فرزند‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭:‬

 •  ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬عزیمت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نامحدود‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد
 • ‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬شود
 •  ‬از‭ ‬سرویس‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬پزشکی‭ – ‬Medicare‭ – ‬استفاده‭ ‬کند
 • ‭ ‬درصورت‭ ‬داشتن‭ ‬شرایط‭ ‬لازم‭ ‬جهت‭ ‬شهروندی‭ ‬استرالیا‭ ‬اقدام‭ ‬کند
 • ‭ ‬بستگان‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬دریافت‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم،‭ ‬اسپانسر‭ ‬کند

ویزای‭ ‬فرزندخواندگی،‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۱۰۲

 • این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬فرزندی‭ ‬که‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کند،‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬والدینی‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬خود‭ ‬پذیرفته‌اند،‭ ‬زندگی‭ ‬کند‭. ‬
 • والدینی‭ ‬که‭ ‬فرزندی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬خود‭ ‬پذیرفته‌اند،‭ ‬اسپانسر‭ ‬او‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬او‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭.‬

این‭ ‬ویزا‭ ‬برای‭ ‬فرزندانی‭ ‬است‭ ‬که‭:‬

 • خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند
 • زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬باشند
 • ‬به‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬در‭ ‬آمده‌‭ ‬باشند‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬باشند
 • ‬توسط‭ ‬والدینی‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬خود‭ ‬پذیرفته‌اند‭ ‬حمایت‭ (‬اسپانسر‭) ‬شوند

والدینی‭ ‬که‭ ‬فرزند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬خود‭ ‬می‌پذیرند‭ ‬بایستی‭:‬

 •  ‬شهروند‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند،‭ ‬یا دارنده‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند،‭ ‬و‭ ‬یا شهروند‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬نیوزیلند‭ ‬باشند.

این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فرزند‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭:‬

 •  ‬وارد‭ ‬استرالیا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دائم‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد
 •  ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬شود
 • ‭ ‬از‭ ‬سرویس‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬پزشکی‭ – ‬Medicare‭ – ‬استفاده‭ ‬کند
 •  ‬درصورت‭ ‬داشتن‭ ‬شرایط‭ ‬لازم‭ ‬جهت‭ ‬شهروندی‭ ‬استرالیا‭ ‬اقدام‭ ‬کند
 • ‭ ‬بستگان‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬دریافت‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم،‭ ‬اسپانسر‭ ‬کنند. ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سازمانی‭ ‬در‭ ‬ایالت‭ ‬یا‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬انجام‭ ‬شود،‭ ‬شما‭ ‬می‌توانید‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬نهایی‌شدن‭ ‬فرزندخواندگی‭ ‬درخواست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اعلام‭ ‬نمایید‭.‬

ویزای‭ ‬خویشاوندان‭ ‬کودک‭ ‬یتیم،‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۱۱۷

این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬کودکان‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سالی‭ ‬که‭ ‬یا‭ ‬یتیم‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬والدین‭ ‬آنهم‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬نمی‌باشند‭ ‬و‭ ‬توسط‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بستگان‭ ‬نزدیک‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬حمایت‭ – ‬اسپانسر‭ – ‬می‌شوند،‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬با‭ ‬خویشاندان‭ ‬حامی‭ – ‬اسپانسر‭ – ‬خود‭ ‬بصورت‭ ‬دائم‭ ‬زندگی‭ ‬کنند‭.‬

شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭:‬

فرزندانی‭ ‬می‌توانند‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭ ‬که‭:‬

 •  ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند
 • ‭ ‬یتیم‭ ‬باشند‭ ‬یا‭ ‬والدین‭ ‬آنها‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬نباشند
 • ‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬باشند
 • ‭ ‬توسط‭ ‬خویشاوند‭ ‬خود‭ ‬که‭ ‬شهروند‭ ‬استرالیا،‭ ‬مقیم‭ ‬دائم‭ ‬یا‭ ‬شهروند‭ ‬نیوزیلند‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬حمایت‭ – ‬اسپانسر‭ – ‬شوند
 • ‭ ‬مجرد‭ ‬باشند

اسپانسر‭ ‬بایستی‭ ‬شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬سرپرستی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فرزند‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭:‬

 • ‭ ‬وارد‭ ‬استرالیا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دائم‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد
 • در‭ ‬استرالیا‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬شود
 • ‭ ‬از‭ ‬سرویس‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬پزشکی‭ – ‬Medicare‭ – ‬استفاده‭ ‬کند
 • ‭ ‬درصورت‭ ‬داشتن‭ ‬شرایط‭ ‬لازم‭ ‬جهت‭ ‬شهروندی‭ ‬استرالیا‭ ‬اقدام‭ ‬کند
 • ‭ ‬بستگان‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬دریافت‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم،‭ ‬اسپانسر‭ ‬کنند

ویزای‭ ‬فرزند‭ ‬وابسته،‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۴۴۵

این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬اقامت‭ ‬موقت‭ ‬است‭ ‬واغلب‭ ‬برای‭ ‬کسانی‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬والدین‌شان‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬شهروند‭ ‬یا‭ ‬مقیم‭ ‬دائم‭ ‬استرالیایی‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬پدر‭ ‬یا‭ ‬مادر‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ویزای‭ ‬همسری‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬رفته‌اند‭ ‬و‭ ‬می‌خواهند‭ ‬فرزندشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پرونده‭ ‬خود‭ ‬اضافه‭ ‬کنند‭.‬

مزایای‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ :‬

 • به‭ ‬فرزند‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬وارد‭ ‬استرالیا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬زمانیکه‭ ‬ویزای‭ ‬دائم‭ ‬والدینش‭ ‬صادر‭ ‬شود،‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد
 • در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬باشد‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اعطای‭ ‬ویزای‭ ‬موقت‭ ‬به‭ ‬والدین،‭ ‬فرزند‭ ‬به‭ ‬ویزای‭ ‬دائم‭ ‬همسری‭ ‬اضافه‭ ‬شود،‭ ‬اخذ‭ ‬آن‭ ‬الزامی‭ ‬است

شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭:‬

فرزندانی‭ ‬می‌توانند‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭ ‬که‭:‬

 •  ‬والدین‭ ‬آنها‭ ‬دارای‭ ‬ویزای‭ ‬موقت‭ ‬شریک‭ ‬زندگی‭ – ‬ساب‌‌کلاس‌های‭ ‬۳۰۹‭ ‬یا‭ ‬۸۲۰‭ – ‬باشند
 • ‭ ‬توسط‭ ‬همان‭ ‬شخصی‭ ‬که‭ ‬اسپانسر‭ ‬والدین‌شان‭ ‬شده‭ ‬حمایت‭ – ‬اسپانسر‭ – ‬شوند
 • ‭ ‬مجرد‭ ‬باشند
 • ‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬باشند

‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬سن،‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬خاص‭ ‬استثنإهایی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬فرزند‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭:‬

 • ‭ ‬وارد‭ ‬خاک‭ ‬استرالیا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬تا‭ ‬زمانیکه‭ ‬ویزای‭ ‬دائم‭ ‬شریک‭ ‬والدینش‭ ‬صادر‭ ‬شود‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد
 • ‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬شود
 • ‭ ‬از‭ ‬سرویس‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬پزشکی‭ – ‬Medicare‭ – ‬استفاده‭ ‬کند
 • ‭ ‬تا‭ ‬زمانیکه‭ ‬ویزای‭ ‬موقت‭ ‬دارای‭ ‬اعتبار‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬سفر‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

 

 

این دفتر در این مورد خدماتی ارائه نمی دهد.

دفتر کاریابی بین المللی آریانا،خصوصی است و متعلق به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می باشد. دفتر آریانا صرفا راهنمای شما در پروسه اقدام جهت دریافت ویزا می‌باشد و صادر‌کننده ویزا نمی‌باشد. صدور ویزاها صرفا در اختیار و حوزه قانونی عملکرد «وزارت امور مهاجرتی استرالیا» می‌باشد. لطفا در نظر داشته باشید که رای نهایی صدور هر گونه ویزایی در اختیار «وزارت امور مهاجرتی استرالیا» می‌باشد. کلیه اطلاعات این وب سایت صرفا جهت اطلاع‌رسانی از کلیات ویزا ها می‌باشد و نباید صرفا با اتکا بر مطالب مندرج در این وب‌سایت، نسبت به دریافت ویزا اقدام نمایید.  

011-33608490-1    تماس

©1395 مجموعه حقوق این سایت متعلق به شرکت کاریابی بین الملی آریانا می باشد. هرگرونه نشر مطالب بدون هماهنگی ممنوع می باشد.