.

ویزای خوداشتغالی کانادا

ه

ویزای کار سوئد

ه

کاریابی بین المللی

www.aryanaco.com

مقام سوم در ایران

کسب کاریابی بین المللی برتر و مقام سوم در ایران در سال 1394Business Top international agencies
     
فرم ارزیابی پرونده مهاجرتی شما:
     
     
اطلاعات شخصی:
     
نام و نام خانوادگی نام پدر آیا در این کشور نسبت فامیلی دارید؟
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
ایمیل شماره تماس تاریخ تولد
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
محل تولد شماره شناسنامه کد ملی
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
وضعیت پایان خدمت کد پستی وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
تعداد فرزندان ملیت آدرس محل سکونت
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
     
     
صلاحیت
     
مدرک تحصیلی (1) دانشگاه (1) تاریخ فارغ التحصیلی (1)
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
مقطع تحصیلی (1) رشته تحصیلی (1) معدل (1)
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
نام دانشگاه (1) مدرک تحصیلی (2) دانشگاه (2)
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
تاریخ فارغ التحصیلی (2) مقطع تحصیلی (2) رشته تحصیلی (2)
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
سال اخذ مدرک (2) معدل (2) نام دانشگاه (2)
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
     
     
     
مدارک فنی حرفه ای
     
نام سازمان نام دوره تاریخ اخذ
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
درجه مهارت توضیحات
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
     
     
سابقه کار در 10 سال گذشته
     
     
عنوان شغل (1) نام شرکت (1) تاریخ شروع کار (1)
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
تاریخ اتمام کار (1) عنوان شغل (2)
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
     
عنوان شغل (2) نام شرکت (2) تاریخ شروع به کار (2)
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
تاریخ اتمام کار (2) نوع بیمه سابقه بیمه
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
     
     
     
     
سابقه مدیریت
     
آیا در در کسب و کار خود مدیر بوده اید؟ آیا بیزینس یا شرکت ثبت شده ای دارید؟ لطفا نام ببرید
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
آیا هرگز مدیر کسب و کار و تجارت دیگری بوده اید؟ لطفا طول دوران مدیریت-نام کسب و کار و تعداد پرسنل ها را مشخص کنید
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
آیا در هیچ شرکتی سهام دار هستید؟ لطفا مشخص کنید لطفا طول دوران مدیریت-نام کسب و کار و تعداد پرسنل ها را مشخص کنید
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
نوع مدرک نمره نوشتن نمره خواندن
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
نمره صحبت کردن جمع نمرات
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
آپلود تجربه کاری آپلود رزومه
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
     
     
آدرس گلستان:

گرگان، خيابان ولي عصر، نبش عدالت 45، مجتمع شهري، طبقه 5، واحد 15

آدرس مازندران:

ساری، بلوار امير مازندراني، ميدان كارگر، جنب دبستان شهيد قايمي

©استفاده از مطالب وب سایت با ذکر نام شرکت مهاجرت و کاریابی بین المللی آریانا مجاز است