اروپا

اقامت و تحصیل www.aryanaco.com

ویزای خوداشتغالی

هنرمندان، ورزشکاران و کشاورزانBusiness Top international agencies

Business Top international agencies

کاریابی بین المللی

www.aryanaco.com

مقام سوم در ایران

کسب کاریابی بین المللی برتر و مقام سوم در ایران در سال 1394Business Top international agencies
     
فرم ارزیابی پرونده مهاجرتی شما:
     
     
اطلاعات شخصی:
     
نام و نام خانوادگی نام پدر آیا در این کشور نسبت فامیلی دارید؟
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
ایمیل شماره تماس تاریخ تولد
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
محل تولد شماره شناسنامه کد ملی
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
وضعیت پایان خدمت کد پستی وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
تعداد فرزندان ملیت آدرس محل سکونت
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
     
     
صلاحیت
     
مدرک تحصیلی (1) دانشگاه (1) تاریخ فارغ التحصیلی (1)
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
مقطع تحصیلی (1) رشته تحصیلی (1) معدل (1)
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
نام دانشگاه (1) مدرک تحصیلی (2) دانشگاه (2)
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
تاریخ فارغ التحصیلی (2) مقطع تحصیلی (2) رشته تحصیلی (2)
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
سال اخذ مدرک (2) معدل (2) نام دانشگاه (2)
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
     
     
     
مدارک فنی حرفه ای
     
نام سازمان نام دوره تاریخ اخذ
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
درجه مهارت توضیحات
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
     
     
سابقه کار در 10 سال گذشته
     
     
عنوان شغل (1) نام شرکت (1) تاریخ شروع کار (1)
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
تاریخ اتمام کار (1) عنوان شغل (2)
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
     
عنوان شغل (2) نام شرکت (2) تاریخ شروع به کار (2)
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
تاریخ اتمام کار (2) نوع بیمه سابقه بیمه
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
     
     
     
     
سابقه مدیریت
     
آیا در در کسب و کار خود مدیر بوده اید؟ آیا بیزینس یا شرکت ثبت شده ای دارید؟ لطفا نام ببرید
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
آیا هرگز مدیر کسب و کار و تجارت دیگری بوده اید؟ لطفا طول دوران مدیریت-نام کسب و کار و تعداد پرسنل ها را مشخص کنید
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
آیا در هیچ شرکتی سهام دار هستید؟ لطفا مشخص کنید لطفا طول دوران مدیریت-نام کسب و کار و تعداد پرسنل ها را مشخص کنید
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
نوع مدرک نمره نوشتن نمره خواندن
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
نمره صحبت کردن جمع نمرات
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
     
آپلود تجربه کاری آپلود رزومه
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
     
     

دفتر کاریابی بین المللی آریانا،خصوصی است و متعلق به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می باشد. دفتر آریانا صرفا راهنمای شما در پروسه اقدام جهت دریافت ویزا می‌باشد و صادر‌کننده ویزا نمی‌باشد. صدور ویزاها صرفا در اختیار و حوزه قانونی عملکرد «وزارت امور مهاجرتی استرالیا» می‌باشد. لطفا در نظر داشته باشید که رای نهایی صدور هر گونه ویزایی در اختیار «وزارت امور مهاجرتی استرالیا» می‌باشد. کلیه اطلاعات این وب سایت صرفا جهت اطلاع‌رسانی از کلیات ویزا ها می‌باشد و نباید صرفا با اتکا بر مطالب مندرج در این وب‌سایت، نسبت به دریافت ویزا اقدام نمایید.  

011-33608490-1    تماس

©1395 مجموعه حقوق این سایت متعلق به شرکت کاریابی بین الملی آریانا می باشد. هرگرونه نشر مطالب بدون هماهنگی ممنوع می باشد.